Místo konání

Přednáška se koná ve společenském sále Městské knihovny Klatovy (Balbínova 59).
Vchod z průchodu v rohu náměstí nebo z Balbínovy ulice.
Místo konání  a parkovací místa jsou vyznačena v mapě.

Vchod s rampou vedoucí k výtahu je přístupný z nádvoří.


Mapa